Nasze produkty

LabMaster.pl

LabMaster to nowoczesny system do zarządzania laboratorium badawczym, obejmujący obsługę klientów oraz procesów zachodzących we współczesnych laboratoriach. Został stworzony we współpracy z osobami z branży chemicznej, doskonale znającymi problematykę obsługi laboratorium i wymagania stawiane przez standardy i normy laboratoryjne. LabMaster to oprogramowanie będące w ciągłym rozwoju pod kierunkiem zespołu programistów i analityków, którzy dynamicznie odpowiadają na potrzeby klientów.